Vitaj v mojom svete ❤

.. v mojom svete „MOJIMI OČAMI“. Túžila som vytvoriť priestor, kde budem zhromažďovať všetko, čím žijem, učím sa, aplikujem a napĺňa ma. Priestor, ktorý tu bude PRE MŇA a PRE TEBA, aby sme spoločne budovali lepší svet, hodnoty a kvalitnejšiu spoločnosť.

Milujem krásno, nekonečné inšpirácie, nedokonalú dokonalosť, lásku a balans života. Učím sa na všetko pozerať očami lásky. Očami dobra.

Cieľom tejto stránky je zlepšovať uhol pohľadu žien na ich vnútorný svet, vonkajší svet a posilniť lásku, vieru a pochopenie seba samej.  Pokiaľ si muž, som si istá, že aj ty tu nájdeš inšpiráciu, minimálne zotrvaj ak chceš viac pochopiť ženský svet. Chci byť súčasťou ženského sveta, pretože muži a ženy sú silnejší keď sú spolu. Tvoria celok a vytvárajú harmóniu.

Zároveň túžim touto stránkou robiť osvetu a tvoriť okolo seba lepšiu spoločnosť. Mojím poslaním je cez seba a prostredníctvom tejto stránky, odovzdávať ľuďom HODNOTU, ktorú som nadobudla mojím doterajším poznaním, vedomosťami a skúsenosťami.

Zaujímam sa o všetko, čo súvisí so zdravím, vnútornou silou, energiou človeka, ľudským potenciálom,  pohybom a pestujem si trvalo udržateľný životný štýl. Zaujíma ma všetko, čo generuje zdravšiu osobnosť s pozitívnym prístupom k životu a úcte k sebe, k prírode a ku všetkému živému.

Na mojom webe nájdeš tieto kategórie.

MLOG (to je vlastne blog; a mlog preto, lebo je môj a volá sa po mne 😉) Mlog tvoria články na témy, o ktoré sa zaujímam a opisujem ich cez môj uhol pohľadu. „Mojimi očami“.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL,  kde nájdeš inšpirácie, motivácie, tipy a rady, ktoré aplikujem na sebe a tvorím si svoj vlastný trvalý a hlavne udržateľný životný štýl.

INŠPIRÁCIE, kde pridávam knihy, audioknihy, či podcasty, ktoré počúvam.

RECEPTY, ktoré pridávam pre inšpiráciu.

POHYB. Pohyb je súčasťou môjho života odmalička a pohyb sa stal aj mojím životným poslaním. Postupne som si rozširovala vedomosti a zhromažďovala poznatky a skúsenosti v tejto oblasti. Absolvovala som akreditovaný kurz fitnes trénera, kurz trénera SOM I. a II. stupňa, osvedčenie z kalisteniky, online vzdelávanie a kurz Vlada Zlatoša, ktorý je zároveň aj mojim učiteľom a inšpiráciou. Neustálym samoštúdiom sa venujem vzdelávaniu v oblasti výživy, pohybu a pochopeniu ľudského potenciálu . Pohybu sa venujem na dennej báze a postupne tu budem pridávať aj videá mojich tréningov.

Mojou najsilnejšou stránkou je neustála práca na sebe a tvorenie môjho poslania od srdca a s láskou.  

Všetko, čo tvorím na tejto stránke, tvorím s láskou a energiou pre nás. Prosím prijmi moje riadky, články a inšpirácie s dobrou energiou, pretože tvorím preto, aby som pomohla, ovplyvnila, motivovala a nie preto, aby som dokazovala svoju múdrosť, či nadradenosť. Naučila som sa a snažím sa moje „ego“ každé ráno vyhodiť „von oknom“ 😉

„Čas nám nikam neujde, musíme si ho vytvoriť, vychutnať a hlavne si ho užiť v prítomnom okamihu.“

Cíť sa v tomto mojom svete ako doma.

S láskou MIA ❤