MLOG,  ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Zoznam posilňujúcich myšlienok

 • Základom je SEBASPOZNANIE – objavovať seba, svoje skutočné JA, zisťovať, čo mám rada, čo nemám rada, čo ma zaujíma a čo naozaj chcem – kvôli sebe, nie kvôli ostatným
 • venujem sa tomu, čo ma baví, napĺňa, robí ma šťastnou a naplnenou – je to moje „flow“ („flow“ je výraz pre činnosť vďaka ktorej zabúdame na okolitý svet)
 • sebavyživovanie a sebaláska – najprv miluj seba a potom dokážeš úprimne milovať aj ostatných
 • „ego spláchni každé ráno do záchodu“ (hláška Milana „Juniora“ ) 😉
 • buď vitálna – akýkoľvek pohyb a cvičenie, či tréningy  – robia život lepším, pohyb je prevencia pred starobou, pohyb je moja povinnosť, nie voľba; hýb sa takým spôsobom, aký ti vyhovuje – prechádzky, beh, korčuľovanie, lyžovanie, akékoľvek skupinové cvičenie, ktoré sa ti páči a vyhovuje ti, fitko, tanec – striedaj to podľa svojej chuti, neobmedzuj sa v pohybe, rob čokoľvek, ale hlavne sa hýb 😊 pohybom budeš šťastnejšia, spokojnejšia a krajšia
 • buď úprimná, láskavá, vďačná, pokorná
 • hovor o svojich pocitoch, hovor ľuďom, že ich máš rada
 • usmievaj sa 😊 tvoj úprimný úsmev zmení výraz tvoje tváre a tvoj úprimný úsmev pohladí dušu druhého človeka – rozdávaj úsmev zadarmo
 • ver svojej intuícii – to je tvoje skutočné ja, načúvaj hlasu svojho srdca a dôveruj si
 • neľutuj sa – buď k sebe čestná a úprimná
 • váž si seba a vyživuj svoje hodnoty vďaka sebapoznaniu – buď sama sebou
 • buď vďačná za maličkosti
 • buď slušná a úctivá k sebe aj k okoliu – nereaguj hneď – buduj sebakontrolu a sebadisciplínu
 • vytváraj si pravidlá, ktoré ti uľahčia život – jediné, čo ťa obmedzuje, sú tvoje vlastné myšlienky
 • buduj si svoje pozitívne rituály, buduj si svoj vlastný životný štýl
 • buď rozhodná
 • prostredie a ľudia, ktorými sa obklopuješ, sú tvojím zrkadlom
 • nauč sa hovoriť „nie“
 • neboj sa požiadať o pomoc
 • tajomstvom života je dávať – nie však dávať na úkor seba
 • utrpenie je vždy spôsobom nejakých zlých myšlienok
 • všetko, čím sa vo svojich myšlienkach zaoberáš, si priťahuješ. Ak začneš ovládať svoje myšlienky, a budeš mať nad nimi kontrolu – budeš mať pod kontrolou aj svoj život.
 • choroba a zdravie majú pôvod v myšlienke
 • ak pochopíš, že si bytosťou vyvinutou z myšlienky, staneš sa pokojným človekom
 • Komunikácia je buď milujúcou odpoveďou alebo volaním o pomoc
 • váž a uvedomuj si svoje slová – význam slov je dôležitý, vyjadruj sa presne tak, ako to myslíš, nehnevaj sa však, ak ťa druhá osoba nepochopí – každý človek si interpretuje to, čo počuje na základe svojich vlastných dohôd a toho, čo pozná a čo prežil.
 • Každý hovorí takým jazykom lásky, aký pozná.

UMENIE je dostať sa do dobrého stavu vtedy, keď sa človek necíti dobre, alebo sa ani nechce cítiť dobre

NA VŠETKO SA DÁ POZERAŤ OČAMI LÁSKY

One Comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.