MLOG

Vezmi svoj život do vlastných rúk

Všetko na čo myslíme, si aj priťahujeme. Táto téma je pre mňa nesmierne fascinujúca a už nie raz som sa presvedčila, že ak po niečom túžim celou svojou bytosťou – splní sa to. Je skvelé si uvedomiť, že svoj život máme naozaj vo svojich vlastných rukách. Opäť to súvisí aj s našou mysľou a vedomím. Na túto tému čítam knižku MOC vs. SILA (autor David R.Hawkins).

Úryvok z knižky MOC versus SILA

„Úspech závisí na tom, či máte učiteľa, alebo aspoň učenie. Ten poskytuje zvláštne rady a inšpirácie ašpirantovi (uchádzačovi), ktorý by si bez pomoci mohol iba zúfať nad svojou neschopnosťou dosahovať ciele.
Prijatím zodpovednosti za dôsledky vlastného vnímania môže pozorovateľ presiahnuť rolu obete a dospieť k pochopeniu, že nič tam vonku nemá nad tebou moc. Nie sú to životné udalosti, ale TO, ako na ne človek reaguje a aký postoj k nim zaujme, čo určuje, či sú dané udalosti prežívané ako príležitosť, alebo ako stres. Nič nemá moc vytvoriť stres.“

Zdroj energie, zákon príťažlivosti, čo to je a ako to vnímam ja.

Zákon príťažlivosti je vlastne fyzika. V škole nás na fyzike učili, že podobné si podobné priťahuje. Táto fyzika platí aj V ŽIVOTE. Znie to jednoducho, tak si to poďme rozobrať, vysvetliť a pochopiť to.

Celý vesmír a všetko okolo nás je ENERGIA. My sme súčasťou tejto energie. Energia = vibrácia, vysielanie. To, čo vysielame a ako vibrujeme, si priťahujeme. Či už vedome alebo nevedome.

Naša bytosť je tvorená z fyzického tela a mysle. Osobnosť človeka nie je to isté ako duša človeka. Osobnosť je nevedomá, slepá a ovplyvnená egom. Duša je napojená na zdroj – vesmír – univerzum.

Sme vibračné bytosti vo vibračnom prostredí. Vysielame signály (na základe svojich emócií), ktoré vesmír prijíma.

Naša myseľ je vedomie a všetko na čo myslíme tvorí náš život. Náš svet si tvoríme pomocou svojich myšlienok. Preto odteraz začneme chápať, že to, načo myslíme, to vysielame a vesmír toto vysielanie prijíma. Človek je ľudská bytosť tvorená z mnohých myšlienok. Celé naše ľudstvo, história a dejiny sú tvorené z množstva myšlienok všetkých ľudí, ktorý tu boli pred nami. Nazýva sa to evolúcia, alebo vývoj ľudstva. Tak ako sa ľudstvo menilo a vyvíjalo po fyzickej stránke, tak sa menilo a vyvíjalo aj po duševnej stránke a menil sa aj obraz fyzického sveta.

Každý z nás má potenciál pochopiť a predpovedať alebo tvoriť svoju vlastnú budúcnosť. Všetko po čom túžime, sa môže stať skutočnosťou.

Čím viac sa cítime lepšie, tým silnejšie vibrácie vysielame a naopak, čím sa cítime horšie, tým viac bránime spojeniu sa so zdrojom energie. Tieto vibrácie si prekladáme cez naše zmysly (zrak, sluch, hmat ..) Našimi najvzácnejšími a zároveň najsilnejšími pomocníkmi, či radcami sú naše EMÓCIE.

Naše emócie sú náš vlastný navigačný systém, naše GPS-ko. Potrebujeme to najskôr prijať a pochopiť. Porozumieť tomu. Keď pochopíme SEBA a svoje emócie, pochopíme aj ostatných.

Každá myšlienka vysiela signál, ktorý vysiela späť ďalšiu vibráciu – jej podobnú (odpoveď). Priťahuje odpovedajúci signál späť.

Čomu venujeme NAŠU POZORNOSŤ tomu dávame väčšiu silu.

Keď po niečom túžim a chcem to – vysielam určitú vibráciu, avšak pokiaľ viac sústredím svoju pozornosť na to, že to nemám, nezaslúžim si to – vibrácie sa nezhodujú !!

Hovorí sa tomu BOD PRÍŤAŽLIVOSTI, alebo križovatka medzi tým po čom túžim a medzi tým, čo vysielam. Pokiaľ sa tieto dve vibrácie nezhodujú – nesplní sa to, po čom túžime, lebo sami bránime tomu, že to zároveň popierame.

VYSOKÉ VIBRÁCIE sú tie, pri ktorých sa cítime šťastní, naplnení a vyčarí nám to úsmev na tvári – napr. láska, domov, rodina, dovolenka, auto, dieťa, pes, mačka .. to, čo nás napĺňa a robí šťastnými, u každého človeka je to niečo iné.

NÍZKE VIBRÁCIE sú tie, pri ktorých sa cítime zle. Sme smutní, nešťastní, slabí, máme strach, slabosť ..

TO, čo vysielaš = sú tvoje POCITY

Vesmír alebo ENERGIA – zdroj energie nerozoznáva, či je to dobré alebo zlé. Dáva. Podobné podobnému. ZDROJ IBA DÁVA.

Nereaguj a nepodporuj zlé. Väčšina ľudí je nastavená na bolesť. Ľudia majú svoje vlastné pravidlá, ktoré sťažujú aby sa cítili dobre a uľahčujú aby sa cítili zle. Potrebujeme si dávať pravidlá, ktoré nám dovolia byť šťastnými kedykoľvek, kedy chceme.

Vytvor si myšlienky, ktoré ťa robia šťastným, a tým aj silnejším. Ak sa dostaneš do zlej situácie – nepretrvávaj v nej, nepodporuj túto energiu. Pokiaľ jej nebudeš venovať pozornosť – odíde. Začni myslieť na niečo pekné. Napríklad to, čo v tebe vyvolá úsmev. Tým sa zmení tvoja vibrácia a nebudeš vysielať negatívne, ale pozitívne a pritiahneš si podobné, čiže pozitívne. Potrebuješ sa naučiť myslieť, premýšľať a konať VEDOME.

Vedomá myseľ sa učí rýchlo. Podvedomá je taká, ktorú sme nasali ako hubka od ľudí, ktorí nás ovplyvňovali.

Prikladám linky na počúvanie k tejto téme, ktorými som sa inšpirovala:

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.