MLOG

Výnimočné ženy

ŽENY sú čarovné bytosti. Každá jedna žena je výnimočná a má v sebe výnimočný potenciál. Treba ho však znovu-objaviť.

Byť ženou znamená absolvovať každý mesiac rôzne fázy našej výnimočnosti. Dôležité je ich správne uchopiť a usmerniť.

4 FÁZY ŽENY

  • 1. fáza MENŠTRUAČNÁ – MÚDROSŤ & ENERGIA (1. až 7.deň cyklu)

je to fáza zotavujúca, dobíjania si bateriek. Naše telo sa čistí a počas tohto obdobia sa naše lono správa tak, akoby rodilo. Túžime byť samé a v pokoji. Viac vieme samé seba precítiť a pochopiť. V tejto fáze by sme si mali dopriať viac oddychu, spánku, spomaliť svoj čas.

  • 2. fáza DYNAMICKÁ fáza – mužská energia (7. – 14. deň)

po prvej fáze, kedy sa naše telo reštartovalo, vyčistilo a dobilo baterky, sme plné vnútornej sily, energie, máme dobrú náladu. Sme netrpezlivé, súťaživé a najradšej by sme vyriešili všetko hneď 😊 V tejto fáze sa v nás výrazne ozýva naše mužské ja alebo mužská energia. Sme najviac podobné mužom. Správame sa dynamicky. V tomto období budú naše schôdzky, porady, rozhodnutia efektívnejšie. Vieme vyriešiť veci, ktoré sme dlhšie odkladali.

  • 3. fáza OVULAČNÁ fáza – ženská energia (14. – 21. deň)

po druhej fáze „mužskej energie našej ženskosti“ nás výrazne ovplyvňuje a prúdi z nás silná ženská energia, plynúca z našej ženskej podstaty – intuícia, empatia, materstvo, vzťahy. Sme komunikatívne, výrazne ženské, čím sme ešte viac príťažlivejšie pre mužov.

  • 4. fáza PREDMENŠTRUAČNÁ fáza – kreativita (21. – 28.deň)

táto fáza je z môjho pohľadu asi najviac „komerčná“ alebo zprofanovaná a bohužiaľ aj „zneužívaná“ a nepochopená. Správame sa rozporuplne – prehnane, kriticky, logicky, priamočiaro. Omnoho výraznejšie vidíme veci, s ktorými nie sme spokojné. Máme v sebe nahromadené napätie, ktoré častokrát ventilujeme tým nesprávnym smerom ..

AKÝ JE MOJ ODKAZ?

Prijať seba. Prijať seba ako ženu. Ženu ako čarovnú bytosť, ktorá má SCHOPNOSŤ precítiť vonkajší svet cez viacero fáz. Netreba tieto fázy brať ako dogmu, ale treba to rešpektovať a prijať. Predsa len každá z nás je svojím spôsobom iná a pokiaľ si chceme porozumieť, je nevyhnutné načúvať svojmu vnútru.

„Rešpektujem sa“

Kultivujme sebalásku a našu individualitu.  

Ak v sebe cítiš silnú túžbu, potrebu, intuíciu – choď za tým. Dôveruj svojmu vnútornému hlasu – dôveruj životu. Nauč sa porozumieť najprv sebe (sebapoznanie, strava, pohyb, vzťahy, emócie, sexualita, význam slov, vedomie) a dokážeš porozumieť aj ostatným.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.